Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/kromag/domains/nawozeo.pl/public_html/lib/dbm.php on line 125
Ilość ogłoszeń w bazie : 0
Odwiedzin: 22370    Dzisiaj: 15    On-line: 1    

Regulamin platformy

1.Podstawowe DEFINICJE terminów zawartych w regulaminie:

Platforma handlowa Której właścicielem jest F.H. KROMAG, która zarejestrowana jest w Polsce, z siedzibą w Elblągu przy ul. Modlińskiej 6/1A.

Celem NAWOZEO.pl jest pomoc zarówno kupującym jak i sprzedającym w odnalezieniu siebie nawzajem poprzez bazę informacyjną którą tworzymy online. NAWOZEO.pl jest platformą handlową, a swoim użytkownikom daje możliwość opisu asortymentu, podawania miejsca jego położenia, a także zamieszczania informacji o swojej firmie w celu kontaktu z kupującym.

Towar / oferta
NAWOZEO.pl zajmuje się tylko nawozami. Także towarem w ogłoszeniach są tylko nawozy.

Użytkownik
Osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna , która nie posiada osobowości prawnej, która poprzez prosty system komunikacji NAWOZEO.pl może korzystać z platformy zarówno jako kupujący jak i sprzedajacy.

Sprzedający
Użytkownik sprzedający nawozy w ramach NAWOZEO.pl

Kupujący
Użytkownik chcący dokonać zakupu nawozów poprzez korzystanie z portalu NAWOZEO.pl

Warunki użytkowania platformy NAWOZEO.pl

Pkt 1.1.
Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat a także posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Pkt 1.2.
W celu korzystania z NAWOZEO.pl nie potrzebna jest rejestracja.

Pkt 1.3.
Zarówno sprzedający jak i kupujący korzystając z usług NAWOZEO.pl zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych etycznych zasad. Obowiązuje zakaz pomawiania innych, składanie fałszywych ofert, używanie platformy NAWOZEO.pldo nieuczciwego postępowania.

Pkt 1.4.
W przypadku niewłaściwego postępowania przez użytkowników platformy NAWOZEO.pl powiadomimy Policję.. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane kontaktowe, niezwłocznie po każdej zmianie dotyczącej tych danych. Użytkownik w momencie korzystania z NAWOZEO.pl wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez NAWOZEO.pl. Użytkownik ma możliwość wyboru terminu trwania ogłoszenia 7 lub 14 dni.

Pkt 1.5.
Ogłoszenia sprzedaży wystawiane na platformie NAWOZEO.pl wyświetlane są na stronie przez 7 lub 14 dni ( w zależności od decyzji sprzedającego ) , po czym są automatycznie usuwane. W szczególnym przypadku na prośbę sprzedającego ogłoszenie może być usunięte wcześniej. NAWOZEO.pl akceptuje ogłoszenia dotyczące tylko NAWOZÓW. Wszelkie inne, tzn. mające za cel sprzedanie innego towaru niż nawozy, zostaną usunięte.

Pkt 1.6.
Użytkownicy korzystający z NAWOZEO.pl, akceptując regulamin NAWOZEO.pl, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, wyrażają także zgodę na przetwarzanie danych dotyczących korzystania z serwisów, funkcjonalność i usług świadczonych przez NAWOZEO.pl.

Pkt 1.7.
Towary oferowane na sprzedaż w NAWOZEO.pl., powinny być dokładnie opisane. Osoba ogłaszająca swój towar jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości własnego opisu. Towar można umieścić tylko i wyłącznie w kategorii, do której pasuje. Umieszczanie ofert w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) jest niedozwolone.

Pkt 1.8.
Oferty biznesowe oraz reklamy mogą być realizowane po kontakcie z działem reklamy za pośrednictwem linku REKLAMA lub KONTAKT w dolnej części strony.

Pkt 1.9.
F.H. KROMAG operator platformy NAWOZEO.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie sprzedających, a także za oferowane przez nich towary.

Pkt 1.10.
Zdjęcia zamieszczane wraz z oferta nie mogą zawierać adresów stron WWW, danych kontaktowych, oraz treści uważanych za obelżywe ani żadnych elementów, które mogły by być niezgodne z regulaminem.

Pkt 1.11.
Na NAWOZEO.pl obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania towarów, których obrót narusza obowiązujące przepisy prawa.

Pkt 1.12.
NAWOZEO.pl sprawuje tylko funkcję pośrednika i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za postępowanie użytkowników oraz za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawieranych w wyniku transakcji z innym użytkownikiem NAWOZEO.pl.
NAWOZEO.pl także nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, jakość, lub legalność NAWOZÓW sprzedawanych w ramach ogłoszeń. NAWOZEO.pl . nie ponosi także odpowiedzialności za nieodpowiedzialność Użytkowników.

Pkt 1.13.
NAWOZEO.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reklamy które są umieszczane na platformie.. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność.

Pkt 1.14.
NAWOZEO.pl nie podejmuje akcji związanych ze sprawdzaniem towarów, które oferowane są na platformie NAWOZEO.pl. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo, w przypadku niezgodności z opisem mogą one zostać usunięte. Wszelkie spory związane z platforma NAWOZEO.pl na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sady powszechne.

Pkt 1.15.
NAWOZEO.pl nadaje sobie prawo do zaprzestania emisji reklamy bez podania przyczyny.

Pkt 1.16.
NAWOZEO.pl może zmienić regulamin w dowolnej chwili. Użytkownik przed korzystaniem powinien się zapoznać z aktualnym regulaminem który jest dostępny na stronie NAWOZEO.pl online.

Pkt 1.17.
Klient przesyłający materiały reklamowe do NAWOZEO.pl, powinien mieć do nich prawa.

Pkt 1.18.
Podane przez Użytkowników dane osobowe są podawane dobrowolnie. NAWOZEO.pl. zbiera i przetwarza owe dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa . Dane Użytkowników mogą być udostępniane wszelkim podmiotom które SA do tego uprawnione.

ŻYCZYMY MIŁEGO UŻYTKOWANIA


  Dowiedz się jak zostać partnerem NAWOZEO.pl, odwiedź strony naszych partnerów :
© 2011 Copyright KROMAG | Wszelkie prawa zastrzeżone nawozeo.pl